Кафедра українознавства та соціальних наук


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

 

Кафедра була створена разом із заснуванням в 1932 році Харківського інженерного гідрометеорологічного інституту.

З процесом перебудови в Радянському Союзі кафедра 15 січня 1990 р. була перейменована у «Кафедру суспільних наук».

Після постанови Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України» і прийняття «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р. на кафедрі стали відбуватися докорінні зміни. Рішенням вченої ради ОГМІ кафедра ще раз змінює свою назву; з 29 листопада 1991 р. вона стає кафедрою соціально-гуманітарних наук.

Процес реорганізації кафедри продовжився в 1992 р., коли на вченій раді ОГМІ 29 жовтня кафедра офіційно отримала її нову назву. З того часу вона має назву «Кафедра українознавства та соціальних наук». З 2002 року і по теперішній час посаду завідувача кафедри українознавств та соціальних наук обіймає кандидат історичних наук, доцент Бубнов Ігор Васильович.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін як: «Історія України і української культури», «Філософія», «Політологія», «Соціологія» «Психологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» «Психологія ділового спілкування» – для бакалаврів всіх напрямків підготовки на всіх факультетах ОДЕКУ, а також навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» – «Педагогіко-психологічні та методичні основи навчального процесу», «Психологія і педагогіка вищої школи», «Теорія та практика ділового спілкування», «Психологія трудових відносин рибогосподарських колективів» відповідних напрямків підготовки. для магістрів так аспірантів всіх напрямків підготовки.В межах ОНП PhD підготовки аспірантів всіх спеціальностей кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін як: «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» та « Сучасні підходи до викладання у вищій школі».

Серед головних задач в роботі кафедри виділяються:

 • надання майбутнім фахівцям відповідних знань з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що потрібні як для успішного виконання посадових обов’язків, так й у формуванні стійких громадських позицій;
 • активне залучення студентів до науково-дослідної роботи з актуальних проблем соціально-економічного, політичного, культурного та духовного розвитку України;
 • розробка та впровадження комплексу науково-методичних та організаційних заходів щодо підвищення рівня знань студентів з соціально-гуманітарних дисциплін;
 • здійснення національно-громадського виховання студентів у відповідності з основними напрямками та задачами Концепції національного виховання, гуманізація процесу навчання;
 • забезпечення безпосередньої участі викладачів кафедри у громадсько-просвітницькій діяльності.

На сьогодні колектив кафедри українознавства та соціальних наук плідно працює в науковій, навчально-методичній, організаційно-виховній та громадській сферах діяльності.

Кафедра українознавства та соціальних наук розглядається адміністрацією ОДЕКУ як одна з провідних в плані організації, методичного забезпечення та проведення виховного процесу серед студентської молоді.

За результатами загальноуніверситетського рейтингування протягом 2011-2015 років у розділі організаційно-виховної роботи кафедра незмінно посідала місце у чільній трійці.

Викладачі кафедри систематично проводять загально університетські заходи щодо святкування річниць- ювілеїв та видатних історичних подій в житті України, серед яких: літературно-творчій конкурс «Світоч української культури» до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченко, щорічні Шевченківські читання «Тарасові весни», тематичні збори «Поетична квітка України» до 145-річниці з дня народження Лесі Українки, культурно-просвітницькі заходи присвячені дню української писемності та мови, літературно-творчий вечір «З думкою про маму» до Дня матері, святкові заходи з відзначення Всесвітнього Дня Миру; тематичний конкурс презентацій «Україна – мій рідний край» тощо.

З метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання студентської молоді та задля формування почуття поваги до рідного університету, викладачі кафедри систематично проводять відповідні заняття на базі музею ОДЕКУ.

У відповідності з листом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 №1/9-484 щодо всеукраїнського проекту «Безкоштовні курси української мови», кафедрою українознавства та соціальних наук, за сприяння адміністрації університету протягом 2015-16 н.р. була організована робота таких курсів на базі ОДЕКУ.

Вирішенню різноманітних завдань навчально-виховного процесу сприяє наявність спеціалізованої аудиторії кафедри українознавства та соціальних наук та кабінет виховної роботи.

На їхній базі відбуваються виставки творчості студентів, конкурси стінних газет, «круглі столи» з актуальних питань соціально-політичного і культурного життя України та світу, перегляди тематичних науково-пізнавальних фільмів та передач історико-патріотичного спрямування з їхнім обговоренням тощо.

Культурно-просвітницьку роботу серед студентської молоді кафедра українознавства та соціальних наук розглядає як один із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

На базі кафедри на постійній основі діє культурологічний лекторій, в межах функціонування якого увазі студентів у позааудиторний час пропонується різноманітна тематика спеціалізованих лекцій із актуальних питань історико-культурного, соціально-політичного та країнознавчого спрямування. Засідання лекторію відбуваються на базі спеціалізованої аудиторії кафедри та у гуртожитках університету.

В діяльності лекторію широко використовуються різноманітні засоби формування та розвитку творчої ініціативи та активності студентів, зокрема:

 • доповіді студентів з різних аспектів історико-культурної спадщини України із елементами стилізованих демонстрацій національного вбрання, народних традицій та обрадів;
 • виконання українських пісень та танцювальних етюдів; аудіо та відео презентації матеріалів з історії та традицій рідного краю.

Завдяки організаційним зусиллям викладачів кафедри забезпечуються систематичні відвідування студентами університету театрів, музеїв, виставок міста Одеси.

У складі кафедри здійснюють свою професійну діяльність:

 • Бубнов Ігор Васильович – завідувач кафедри українознавства та соціальних наук, кандидат історичних наук (1989), доцент (1991).
  Закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1986). У 1997 – 2002 рр. – заступник проректора з виховної роботи ОГМІ – ОДЕКУ, з 2002 р. – завідувач кафедри українознавства та соціальних наук. Викладає навчальні дисципліни «Політологія» (бакалаври) та «Сучасні підходи до викладання у вищій школі» (аспіранти). Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.
 • Олійник Анатолій Михайлович – заступник проректора з виховної роботи ОДЕКУ, кандидат філософських наук (1986), доцент (1989).
  Закінчив Свердловське вище політичне танково-артилерійське училище (1971) та військово-педагогічний ф-тет Військово-політичної академії ім. В. І. Леніна. З 2001 р. — доцент ОДЕКУ. Очолює предметно-методичну секцію «Філософія».Викладає навчальну дисципліну «Філософія». Член вченої ради еколого-економічного факультету. Автор майже 60 опублікованих праць.
 • Троян Алла Олександрівна – кандидат філологічних наук (1989), доцент (1992).
  Закінчила філологічний факультет Кишинівського де¬ржавного університету ім. В. І. Леніна (1971). У 1990-1993 рр. — завідувач кафедри російської мови Одеського гідрометеорологічного інституту. Із 1993 р. — доцент кафедри українознавства та соціальних наук ОДЕКУ. Очолює предметно-методичну секцію «Українська мова». Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спряму¬ванням» Автор майже 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.
 • Кушніренко Інна Юріївна – кандидат політичних наук (2009), доцент (2014).
  Закінчила Одеську національну юридичну академію (2003). Викладає навчальні дисципліни «Політологія» та «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності». Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань наукової роботи. Автор майже 40 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.
 • Глушкова Наталія Михайлівна – старший викладач (1984).
  Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1976). Викладає навчальні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» », «Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах. Відповідальна за міжнародні зв’язки кафедри. Автор більш ніж 45 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.
 • Мирошниченко Марія Іванівна – старший викладач (2010).
  Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1998). Викладає навчальні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова для іноземців». «Теорія та практика ділового спілкування», «Психологія ділового спілкування». Автор понад 40 опублікованих науково-методичних праць.
 • Кантаржи Наталія Іванівна – старший викладач (2014).
  Закінчила історико-філологічний факультет Південно-українського державного університету ім. К.Д.Ушинського (2006). Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спряму-ванням». Відповідальна за інформаційне забезпечення електронних ресурсів кафедри. Автор майже 15 опублікованих праць.
 • Краснянська Наталія Дмитрівна – старший викладач (1993).
  Закінчила історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1981). Викладає навчальні дисципліни «Історія України та української культури» та «Соціологія». Відповідальна за проведення профорієнтаційної роботи кафедри. Автор майже 60 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.
 • Слободянюк Олена Ростиславівна – cтарший викладач (1995).
  Закінчила історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1982). Викладає навчальні дисципліни ««Історія України та української культури»», «Психологія», «Психологія і педагогіка вищої школи».
  Відповідальна за виховну роботу кафедри. Автор майже 50 опублікованих праць.
 • Нєвєйкіна Галина Іванівна – викладач кафедри (2015).
  Закінчила факультет обліку та аудиту Одеської національної академії харчових технологій (2009). Викладає навчальну дисципліну «Психологія». Отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія» на факультеті післядипломної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Автор 5 опублікованих праць.
 • Cтьожка Тетяна Олександрівна – старший лаборант (2016).
  Закінчила Одеський державний екологічний університет (2017) за напрямом «екологічне право та контроль».

СКЛАД КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

 
Контакти:

 • Адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
 • аудиторія (кабінет): 610 НЛК – 2
 • тел.: +380(48)785 27 22
 • e-mail: ukrain@odeku.edu.ua
 • Web-site: www.ukrsoc.blogspot.com

Comments are closed