Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності заснована у січні 1994 року. Засновником та беззмінним керівником кафедри є Ковальов Володимир Георгійович, доктор економічних наук, професор.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері управління природокористуванням та природоохоронної діяльності, а також фахівців з публічного управління та адміністрування, бізнес-адміністрування.

Підготовка менеджерів та публічних управлінців для роботи в природоохоронній сфері дозволяє змінити погляд керівників підприємств на екологічні проблеми, підвищити їх екологічну культуру і підштовхнути до реальних екологічних інвестицій, які б забезпечили сталий розвиток економіки України.

Навчально-педагогічний колектив кафедри складається із провідних фахівців. З 18 викладачів кафедри, 13 фахівців мають наукові ступені доктора та кандидата економічний наук, вчені звання професора та доцента.

У складі кафедри здійснюють свою професійну діяльність:

 • Ковальов Володимир Георгійович – завідувач кафедри, д.е.н., професор;
 • Павленко Олена Пантеліївна – заступник завідуючого кафедри, к.е.н., доцент;
 • Колонтай Світлана Миколаївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри;
 • Смірнова Катерина Володимирівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри;
 • Улибіна Валентина Олексіївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри;
 • Волкова Алла Олександрівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри;
 • Тонконога Ірина Василівна – к.е.н., доцент кафедри;
 • Головіна Олеся Іванівна – к.е.н., доцент кафедри;
 • Жавнерчик Олеся В’ячеславівна – к.е.н., доцент кафедри;
 • Тюлькіна Катерина Олександрівна – к.е.н.,доцент, доцент кафедри;
 • Чугунов Анатолій Анатолійович – к.е.н.,доцент, доцент кафедри;
 • Рубель Олег Євгенович – д.е.н. професор;
 • Барчан Марина Михайлівна – к.е.н., старший викладач;
 • Єгоращенко Ірина Валентинівна – старший викладач;
 • Попова Марія Олександрівна – старший викладач;
 • Чернишов Олексій Сергійович – старший викладач;
 • Чумак Віра Володимирівна – старший викладач;
 • Соколовська Валентина Олегівна – асистент кафедри;
 • Козловцева Валентина Миколаївна – асистент кафедри.
 • Кафедра володіє потужним освітнім та науковим потенціалом, завдяки енергійному, креативному, прогресивному молодіжному колективу, середній вік викладачів кафедри складає 34 роки.Високому рівню надання освітніх послуг сприяє відповідне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу: сучасні аудиторії, використання мультимедійної техніки на лекціях, наявність на кафедрі навчальної лабораторії «Інформаційні системи менеджменту» з сучасними комп’ютерами та спеціальним програмним забезпеченням. В навчальному процесі застосовуються сучасні методи навчання (ділові ігри, розв’язання ситуаційних задач, case-study), які розвивають у майбутніх фахівців самостійного вирішення проблем у сучасних умовах невизначеності та ризику.

  Наряду з основною, освітньою діяльністю, на кафедрі здійснюється наукова, методична, виховна, профорієнтаційна робота.

  За роки існування кафедри викладачами було підготовлено десятки монографій і збірників наукових статей. У різних наукових виданнях опубліковано майже 250 статей з проблем управління природоохоронною діяльністю, економіко-екологічне обгрунтування управлінських рішень, формування екологічної свідомості у майбутніх керівників підприємств. Свої наукові розробки захистили і отримали відповідний науковий ступінь 8 викладачів кафедри.

  Наукові дослідження кафедри проводяться в рамках, як держбюджетних тем науково-дослідних робіт, так і за напрямками наукових інтересів викладачів кафедри.

  Для апробації наукових розробок, викладачі кафедри беруть активну участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, тощо. Протягом декількох років викладачі і студенти кафедри співпрацюють в українсько-американському консорціумі «Вдосконалення бізнес-освіти в Україні», основною метою якого є впровадження нових засобів навчання.

  На кафедрі регулярно проводяться викладацькі і студентські наукові семінари, на яких учасники обмінюються інформацією про нові досягнень і розробки в сфері управління природоохоронною діяльністю. Щорічно проводяться студентські наукові конференції з наступною публікацією студентських доповідей.

  Постійно вдосконалюється методичне забезпечення навчального процесу для усіх рівнів підготовки (бакалавр, спеціаліст, магістр). Підготовлені та видано 57 методичних вказівки для забезпечення проведення лабораторних робіт, практичних занять, курсового та дипломного проектування, контрольних робіт, магістерських робіт, проходження всіх видів практик, організації самостійної роботи студентів, використовується в навчальному процесі 10 об’єктно-орієнтованих програмних засобів.

  В межах договорів про співробітництво здійснюється обмін науково-педагогічним досвідом з українськими вищими навчальними закладами: НУ «Львівська політехніка», Національний університет водного господарства та природокористування, Сумський національний університет, Одеська державна академія архітектури та будівництва (http://www.ogasa.org.ua/exup.html), Інститут проблем ринку та еколого-економічних відносин НАН України.

  До навчального процесу залучаються іноземні фахівці, які прочитали для студентів курс лекцій: професор Пьюселік Френк (США), професор K. Przybylowski (Польща); Глен Райт – експерт з питань державного фінансування (ЄС); Тетяна Растрігіна – спеціаліст з розвитку бізнесу (Посольство США в Україні).

  Кафедра здійснює тісне міжнародне співробітництво з рядом іноземних вищих навчальних закладів: Сірійський національний університет (м. Дамаск), Ліванський національний університет (м. Бейрут), Європейський гуманітарний університет (м. Відень), Угорський університет (м. Печ), Вища школа адміністрування та управління (м.Ополе, Республіка Польща).

  Відкрита очна і заочна аспірантура з спеціальності: 051 Економіка (Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища), для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

  СКЛАД КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   
  Контакти:

  • Адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
  • аудиторія (кабінет): 309 – 312, 314 НЛК – 2
  • тел.: +380(48)785 27 21
  • e-mail: manager@odeku.edu.ua

Comments are closed