Кафедра економіки природокористування


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

 

Кафедра економіки природокористування була створена в 2004 р. Засновником кафедри та її завідувачем протягом перших 10 років був доктор економічних наук, професор, академік НАН України Борис Володимирович Буркинський. З листопада 2013р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна.

В становленні кафедри активну участь брали доценти Клюквіна І.М., Легкий А.О.

На даний час у складі кафедри здійснюють свою професійну діяльність:

– доценти кафедри

– старші викладачі

а також старший лаборант Рубцова В.В.

Плідно співпрацюють доктори економічних наук Адреєєва Н.М., Шурда К.Е.

В аспірантурі за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» навчаються аспіранти Андрущенко О.С, Шуптар Н.Й., Агаєв А.Н., Серницька К.В.

 

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

З 2013-2014 н.р. на кафедрі здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів»). Випускники магістратури одержують кваліфікацію магістра з економіки. Освітньо-професійна програма та навчальний план підготовки наведені на сайті університету.

В 2016-2017 н.р. розпочата підготовка бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація «Сталий туризм»). Випускники бакалавріату одержують кваліфікацію «бакалавр з туризму». Освітньо-професійна програма та навчальний план підготовки наведені на сайті університету.

Крім того, викладачі кафедри задіяні в програмах підготовки:

бакалаврів за спеціальностями:

 • 074 «Публічне управління та адміністрування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 103 «Науки про Землю»;
 • 122 «Комп’ютерні науки»;
 • 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура»;
 • 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (спеціалізації «Гідроекологія», «Радіоекологія», «Агроекологія», «Екологічна безпека»);
 • 6.030601 «Менеджмент»;
 • 6.040105 «Гідрометеорологія»

магістрів за спеціальностями:

 • 103 «Науки про Землю» (спеціалізації «Метеорологія», «Океанологія», «Кліматологія»,
  «Комплексне використання водних ресурсів», «Агрометеорологія»);
 • 101 «Екологія» (спеціалізації «Агроекологія», «Гідроекологія», «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна небезпека», «Охорона навколишнього середовища»);
 • 081 «Право»

З 2016-2017н.р. на кафедрі впроваджена ліцензована підготовка бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм».

Починаючи з листопада 2005р. на кафедрі відкрита очна та заочна аспірантура за спеціальністю 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища”, яка має забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів для ОДЕКУ та інших вищих навчальних та дослідницьких закладів регіону.

СКЛАД КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКРИСТУВАННЯ

 
Контакти:

 • Адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
 • аудиторія (кабінет): 307,308 НЛК – 2
 • тел.: +380(48)785 27 15
 • e-mail: economy@odeku.edu.ua

Comments are closed