Кафедра екологічного права та контролю


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

 

Формування екологічної політики України, тобто прийняття низки законів і нормативно-правових актів майже за всіма напрямками охорони природи, раціонального природокористування і екологічної безпеки та її реалізація у всіх сферах діяльності держави визвало необхідність розвитку екологічної освіти з урахуванням правового поля екологічної політики України. Саме тому 1.09.1999 р. у колишньому Одеському гідрометеорологічному інституті (ОГМІ) була створена кафедра екологічного права, на яку була переведена частина викладацького складу кафедри прикладної екології.

Нову кафедру очолила д.геогр.н., проф., «Заслужений природоохоронець України» Лоєва Інеса Дмитрівна Завданням кафедри є підготовка фахівців-екологів для забезпечення реалізації екологічної політики України і міжнародної діяльності в галузі охорони довкілля і раціонального природокористування. Враховуючи посилення ролі державного екологічного контролю, а також специфіку навчальних, наукових та методичних завдань, які виконуються на кафедрі «Екологічного права» наказом ректора ОДЕКУ від 1.04.2010 р. №84 кафедру «Екологічного права» перейменована в кафедру «Екологічного права і контролю».

На кафедрі ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня бакалавра в обсязі 240 кредитів ЄКТС (4 роки навчання) зі спеціальності 101 «Екологія», за освітньо-науковими програмами для здобуття ступеня магістра (120 кредитів ЄКТС – 2 роки навчання; 90 кредитів -1,5 років навчання) зі спеціалізацій – «Екологічний контроль і аудит», «Заповідна справа» в рамках спеціальності 101 «Екологія», а також за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня магістра зі спеціалізації «Екологічна політика і право» в рамках спеціальності 081 «Право» в обсязі 90 кредитів ЄКТС (1,5 років навчання.

Для професійного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право» в межах кафедри створена Циклова Комісія з правових дисциплін, головою цієї комісії призначена к.ю.н., доцент Швидченко І.Г.

Навчальне навантаження кафедри забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти. Серед них:

Comments are closed